Cursos i tallers

Cursos i Tallers

2023 

 • SEME Acadèmia: Urgències en medicina estètica. Webinar Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).
 • Ressonància magnètica dinàmica per a l'estudi de la insuficiència velofaríngia. Webinar Sociedad Española de Fisuras Faciales (SOCEFF).
 • Ecografia estètica diagnòstica. Radiologia estètica preventiva. Regenera Clinic, Barcelona, Espanya.
 • Kiss & Smile HIT Galderma. Clínica EIMEC, Barcelona, Espanya.
 • Teoxan Academy Regional Barcelona. Parque de investigación biomédica, Barcelona, Espanya.
 • Curs de Cirurgia Plàstica Facial Ambulatòria. Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial (SECPF), Online.
 • Dynamic class de llavis. Clínica Planas, Barcelona, Espanya.
 • Nous horitzons en lús de la toxina botulínica. Colegio de Médicos de Barcelona, Barcelona, Espanya.

2022

 • II Jornada de la Asociación de Médicos Estéticos de Cataluña (SMEC). Farciment facials: llums i ombres. Colegio de Médicos de Barcelona, Barcelona, Espanya.
 • Masterclass hands on. Concepto 4 puntos. Clínica Kalosia, Madrid, Espanya.
 • Implants de farciment en medicina estètica. Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Barcelona, Espanya.
 • Advanced course laparoscopic neonatal surgery. Biotechnology Antonio Cardarelli Center, Nàpols, Itàlia.
 • Laparoscòpia en nounats, nadons i nens. Curs Avançat. IRCAD, Estrasburg, França.

 

2021

 • Actualització en diagnòstic i tractament de la malaltia d’Hirschsprung. Webinar Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECIPE).
 • Fissures facials i cirurgia humanitària: passat, present i noves perspectives. Webinar Sociedad Española de Fisuras Faciales (SOCEFF).
 • Actualització en l’ús d’imatges de fluorescència en Cirurgia Pediàtrica.Webinar Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECIPE).
 • Medicina basada en valor en FLP. Webinar Sociedad Española de Fisuras Faciales (SOCEFF).
 • Pràctiques presencials de l’activitat formativa en Medicina Estètica. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
 • Actualització en diagnòstic i tractament de l’ectus excavatum. Webinar Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECIPE).
 • Distracció maxil·lar i el llarg termini del pacient amb fissura / Refinaments esteticofuncionals a l’adolescent amb fissura. Webinar Sociedad Española de Fisuras Faciales (SOCEFF).
 • Toxina botulínica i farciments dèrmics. Clínica Internacional de Medicina Estética, Barcelona.
 • Refinament estètic de la fissura labial.Webinar Sociedad Española de Fisuras Faciales (SOCEFF). 

 

2020

 • Cleft Barcelona: maneig integral amb cirurgies en directe del pacient amb fissura. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
 • Abordatge interdisciplinari de la disfunció velofaríngia en pacients amb fissura labiopalatina. Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona.
 • II Curs de Malformacions Craniofacials de la Infància. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València.
 • Planificació virtual i impressió 3D en medicina: parts toves. Col·legi de Metges de Barcelona.

 

2019

 • 1r Simposi Malaltia digestiva, pancreàtica i hepàtica pediàtrica complexa. Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona.

 

2018

 • Cirurgia Pediàtrica Formació 2018. Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. Online.
 • Curs de Laparoscòpia. World Laparoscopy Hospital, Nueva Delhi. Índia.

 

2017

 • I Taller de Broncoscòpia Pediàtrica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València.
 • Taller de Sutura Laparoscòpica avançada. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
 • Taller de Broncoscòpia Flexible i Rígida. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
 • I Curs d’Accessos Vasculars Ecoguiats en Pediatria. Facultad de Medicina de Murcia / Hospital Veterinario de Murcia.
 • Curs d’Accessos Venosos Ecoguiats. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Múrcia.
 • I Curs Pràctic Cirurgia Mínimament Invasiva Pediàtrica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València.
 • II Curs de Cirurgia de Control de Danys. Hospital Universitario La Paz, Madrid.

 

2016

 • X Curs de Cirurgia Laparoscòpica Pediàtrica i Neonatal. Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”, Càceres.
 • II Curs Bàsic Multidisciplinari d’Anomalies Vasculars. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
 • II Curs Internacional d’actualització: Malaltia d’Hirschsprung. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
 • I Jornada de Cures Pal·liatives Pediàtriques a la Regió de Múrcia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Múrcia.
 • Curs Online d’Estadística i Epidemiologia Clínica. Ilustre Colegio oficial de Médicos de Madrid.

 

2015

 • Restrenyiment a la Infància. Aspectes generals. Academia Norgine. Online.
 • Prevenció d’Infeccions Nosocomials. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Múrcia.
 • Introducció a la Bioètica. Gerencia del Área de Salud I (Murcia/Oeste).
 • I Jornada de Incontinència Fecal al nen. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València.

 

2014

 • Jornada d’Investigació IMIB-Arrixaca. Gerencia del Área de Salud I (Murcia/Oeste).
 • Curs de Formació Sistema de Notificació i Aprenentatge per a la seguretat del pacient (SiNASP). Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Online.

 

2013

 • Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit sanitari. Servicio Murciano de Salud. Online.
 • Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en Risc Biològic en l’àmbit sanitari. Servicio Murciano de Salud. Online.
 • Curs Bàsic d’Història Clínica Electrònica, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Múrcia.
 • Pla d’Emergències per a residents de nova incorporació 2013. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Múrcia.
 • Sessió sobre el rentat de mans. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Múrcia.