Fístules i quists branquials

Els quists, fístules i sins congènits al coll son el resultat d’estructures embrionàries que no han madurat o han persistit de manera aberrant. 

Les estructures madures del cap i del coll deriven de diversos arcs branquials i les seves esquerdes. Les esquerdes i les bosses son obliterades gradualment per formar aquestes estructures. Es produeixen anomalies a les esquerdes branquials si aquest procés està incomplet*.

El drenatge mucoide espontani de l’òstium al llarg de la vora del múscul esternoclidomastoïdal sol anunciar la seva presencia i inicia la preocupació dels pares i el motiu de la consulta del nen*.

      • Patologia del 1r arc branquial: les anomalies del primer arc branquial són rares i representen menys de l’1% de les malformacions de l’esquerda branquial. Els quists s’observen com inflamacions posteriors o anteriors a l’orella o inferiors al lòbul de l’orella a la regió submandibular*.
      • Patologia de 2n arc branquial: les anomalies del segon arc branquial representen el 95% de totes les anomalies de l’esquerda branquial. L’òstium es trobaria al llarg de la vora anterior del múscul esternoclidomastoïdal*.
      • Patologia de 3r i 4t arc branquial: son més comunes al costat esquerre i es presenten com una massa al coll, un abscés recurrent a la part superior del coll o una tiroïditis aguda recurrent*.

S’ha de plantejar l’exèresi quirúrgica a partir dels 3 anys d’edat si el pacient és asimptomàtic. 

Exèresis de quist branquial

Exèresis de quist branquial

Operative Pediatric Surgery 7º Ed - L Spitz, AG Coran - ISBN: 978-1-4441-6501-2

Fistulectomia branquial

Fistulectomia branquial

Pediatric Surgery - P Puri, ME Höllwarth - ISBN:  10 3-540-40738-3

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* GW Holcomb, J Patrick Murphy, DJ Ostlie. Aschcraft´s Pediatric Surgery 6º Ed.
* P Mattei. Fundamentals of Pediatric Surgery.