Fístules preauriculars

La fístula preauricular és un si congènit l’apertura del qual se situa a la cara anterior de l’hèlix*. 

Representen inclusions ectodèrmiques, que estan relacionades amb restes embrionàries que formen l’orella. Són presents al naixement. Se situen més freqüentment del costat dret, solen ser de curta longitud, acaben en un fons cec i no es connecten internament amb el conducte auditiu extern*.

El tractament és controvertit, ja que poden romandre asimptomàtics, però generalment se’n recomana l’escissió quan presenten un quist palpable o secreció de material del tracte sinusal *, a partir de l’any d’edat.

Escissió fístula preauricular

Escissió fístula preauricular

Operative Pediatric Surgery 7º Ed - Lewis Spitz, Arnold G Coran - ISBN:  978-1-4441-6501-2

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* MM Ziegler, RG Azizkhan, D von Allmen, TR Weber. Operative Pediatric Surgery 2º Ed.
*  GW Holcomb, J Patrick Murphy, DJ Ostlie. Aschcraft´s Pediatric Surgery 6º Ed.