Fre labial

El fre labial és una estructura anatòmica formada per una membrana mucosa i teixit connectiu. S’estén des de la cara interna del llavi superior fins a la cresta alveolar, entre els incisius centrals*. 

El fre labial curt es descriu com una “connexió baixa” entre el llavi superior i la cresta alveolar*. Existeix una relació inversament proporcional entre el nivell d’inserció gingival del fre i la diastema (espai entre dos dents) central. Això significa que com més baixa sigui la inserció del fre, més àmplia la diastema*.

La frenectomia labial superior s’hauria d’endarrerir fins a l’erupció de les dents definitives, donat que pot existir una resolució espontània de la diastema amb el creixement del pacient*.

Frenectomia labial

Frenectomia labial

King Riston Dental Clinic - King St East; [acceso 17 de mayo de 2022]. - https://krdental.com/project/labial-frenectomy/

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* ME Díaz-Pizán, MO Lagravère, R Villena. Midline diastema and frenum morphology in the primary dentition. J Dent Child (Chic). 2006;73:11-4.
* S Shah, P Allen, R Walker. Upper lip tie: Anatomy, effect on breastfeeding, and correlation with ankyloglossia. Laryngoscope. 2021;131:1701-6. 
* S Tadros, T Ben-Dov, EO Catháin. Association between superior labial frenum and maxillary midline diastema - a systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2022;156:111063.