Fre prepucial curt

El fre prepucial és una membrana mucosa a la cara ventral del gland, a través de la qual discorre l’artèria frenular, i actua com un "retractor" natural del prepuci sobre el gland. 

La longitud i el grossor del fre són una característica congènita que varia molt entre els pacients*.

Tal com ens indica el nostre calendari quirúrgic, només es realitzarà la frenectomia en cas que el pacient presenti alguna simptomatologia, preferiblement amb anestesia local, a partir de l’edat de col·laboració.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* K Gyftopoulos. Male dyspareunia due to short frenulum: The suture-free, “Pull and Burn” method. J Sex Med. 2009;6:2611-4.