Hèrnia epigàstrica

Les hèrnies de la paret abdominal a través de la línia alba, denominades hèrnies epigàstriques, es presenten com petites tumoracions, generalment amb greix peritoneal incarcerada, entre el melic i l’apèndix xifoide.

Aquestes hèrnies no es resolen i han de reparar-se*. Es recomana esperar fins als 3 anys d’edat per procedir a la reparació.

En general, s’utilitza una petita incisió a la línia mitjana sobre l’hèrnia i es repara el defecte amb sutures després de reduir o extirpar el contingut (greix preperitoneal)*.

Herniorràfia epigàstrica

Herniorràfia epigàstrica

Operative Pediatric Surgery 7º Ed - Lewis Spitz, Arnold G Coran - ISBN: 978-1-4441-6501-2

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* GW Holcomb, J Patrick Murphy, DJ Ostlie. Aschcraft´s Pediatric Surgery 6º Ed.