Hèrnia inguinal

El conducte peritoneovaginal és una evaginació del peritoneu que s’uneix al testicle i s’oblitera a mesura que el testicle descendeix fins a l’escrot. Una hèrnia inguinal indirecta té lloc quan no es produeix l’obliteració normal del procés vaginal.  

A la dona, si el procés vaginal roman permeable, s’estén cap al llavi major. Quan no es produeix obliteració luminal, existeix un sac a través del qual el contingut abdominal pot herniar-se a través del conducte inguinal*.

El nen amb una hèrnia inguinal generalment es presenta amb un bony evident al canal inguinal o dintre de l’escrot. Els pares solen proporcionar la història d’una protuberància visible, comunament intermitent, a la regió inguinoescrotal als nens i a la regió inguinolabial en les nenes*.

Generalment no hi ha dolor associat amb una hèrnia inguinal simple. El bony comunament ocorre després de plorar o esforçar-se i es resol durant la nit mentre el nadó dorm o s’alimenta *.

L’hèrnia inguinal s’ha de reparar al diagnòstic.

Herniorràfia inguinal oberta (home)

Herniorràfia inguinal oberta (home)

Operative Pediatric Surgery 7º Ed - L Spitz, AG Coran - ISBN: 978-1-4441-6501-2

Herniorràfia inguinal laparoscòpica (home)

Herniorràfia inguinal laparoscòpica (home)

Pediatric Surgery - P Puri, ME Höllwarth - ISBN:  103-540-40738-3

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* P Mattei. Fundamentals of Pediatric Surgery.