Hidrocele

El conducte peritoneovaginal és una evaginació del peritoneu que s’uneix al testicle i s’oblitera a mesura que el testicle baixa fins a l’escrot. Quan no es produeix l’obliteració luminal, existeix un sac a través del qual el contingut abdominal pot herniar-se a través del canal inguinal. 

Quan l’obertura és suficientment gran com per permetre el pas de líquid, el resultat és un hidrocele comunicant

Quan el tancament ocorre proximalment però el líquid roman atrapat distalment, el resultat és un hidrocele no comunicant*.

La reparació dels hidroceles generalment es retarda fins als 3 anys d’edat aproximadament*, perquè la connexió amb la cavitat peritoneal pot ser molt petita i potser ja s’hagi tancat o estigui en procés de tancar-se. El líquid a l’hidrocele prové de la cavitat peritoneal i s’absorbeix gradualment si la comunicació s’ha tancat. Si l’hidrocele persisteix després d’aquest període d’observació, sol estar indicada la reparació quirúrgica*.

Hèrnia inguinal vs Hidrocele

Hèrnia inguinal vs Hidrocele

Operative Pediatric Surgery 7º Ed - Lewis Spitz, Arnold G Coran - ISBN: 978-1-4441-6501-2

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* P Mattei. Fundamentals of Pediatric Surgery.