Orelles en nansa

Hi ha molts tipus de deformitats del pavelló auricular. La que el cirurgià veu amb major freqüència és l’orella prominent.  

Aquestes poden ser unilaterals o bilaterals. Els graus menors no necessiten operació, però els graus severs sí, perquè sovint són font de bullying*.

L’embenatge/enganxat en el període neonatal generalment no aconsegueix la resolució completa*.

La correcció quirúrgica s’hauria de plantejar a partir dels 6 anys d’edat i sempre amb acceptació del pacient.

Otoplàstia

Otoplàstia

Basic Techniques in Pediatric Surgery. An Operative Manual - R Carachi, S Agarwala, TJ Bradnock - ISBN: 978-3-642-20640-5

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* R Carachi, S Agarwala, TJ Bradnock. Basis Techniques in Pediatric Suergery.
* JM Hutson, M O’Brien, SW Beasley, WJ Teague, SK King. Jones’ Clinical Paediatric Surgery 7º Ed.