Politèlia

En al voltant del 5% dels nens poden desenvolupar-se mugrons addicionals, arèoles i, en ocasions, una vertadera mama accessòria en qualsevol lloc al llarg de la línia de la mama, des de l’aixella fins al pubis. 

Es troben més comunament a la paret toràcica sota la mama real. La politèlia antiestètica ha d’extirpar-se*, preferiblement a partir dels 10 anys d’edat.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* GW Holcomb, J Patrick Murphy, DJ Ostlie. Aschcraft´s Pediatric Surgery 6º Ed.