Rànula i Mucocele

Una rànula és un mucocele que sorgeix al pis de la boca, secundari a l’obstrucció dels conductes salivals de les glàndules sublinguals*. 

La majoria de mucoceles tendeixen a la resolució espontània. S’aconsella conducta expectant. Exèresi si persisteix o segons mida.

Exèresi rànula

Exèresi rànula

Operative Pediatric Surgery 7º Ed - L Spitz, AG Coran - ISBN: 978-1-4441-6501-2

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* MM Ziegler, RG Azizkhan, D von Allmen, TR Weber. Operative Pediatric Surgery 2º Ed.