Sinèquies vulvars

Són adherències dels llavis menors que ocorren amb freqüència en nenes prepubers. Es creu que les adherències ocorren degut a irritació o trauma als llavis no estrogenitzats. 

Les adherències poden estar associades amb infeccions del tracte urinari, humitat perineal, vulvitis i incapacitat per accedir a la uretra*, però generalment es descobreixen de forma incidental en un examen de rutina*.

El tractament de les adherències labials no està justificada en absència de símptomes perquè aquestes adherències comunament es resolen amb l’augment fisiològic d’estrògens a la pubertat*.

Quan hi ha símptomes, el tractament preferit històricament ha estat una crema a base d’estrogen aplicada sota tracció als llavis. Investigacions més recents suggereixen que la crema de betametasona pot tenir la mateixa eficàcia. La necessitat d’adhesiòlisi és baixa degut a l’eficàcia de la teràpia tòpica, però pot ser necessària tant en adherències inusualment denses com en aquelles que han requerit separació prèvia*.

Adhesiòlisi

Adhesiòlisi

Basic Techniques in Pediatric Surgery. An Operative Manual - R Carachi, S Agarwala, TJ Bradnock - ISBN: 978-3-642-20640-5

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* GW Holcomb, J Patrick Murphy, DJ Ostlie. Aschcraft´s Pediatric Surgery 6º Ed.
* JM Hutson, M O’Brien, SW Beasley, WJ Teague, SK King. Jones’ Clinical Paediatric Surgery 7º Ed.
* AG Coran. Pediatric Surgery 7º Ed.