Línia mandibular

La línia de la mandíbula està definida per una ombra curvilínia des de l’angle mandibular fins a la part anterior del mentó.

En una vista obliqua, l’ombra que emmarca la línia de la mandíbula té una forma de "pal d’hoquei". Això generalment es considera una característica estèticament agradable tant en homes com en dones*.

Les irregularitats en la definició de la línia de la mandíbula sorgeixen del descens del volum dels compartiments de greix del terç mig facial i la pèrdua òssia mandibular, amb ptosi dels teixits tous a la mandíbula que dóna com a resultat una pèrdua de la definició de la línia i angle mandibular*.

Hi ha varies opcions quirúrgiques i no quirúrgiques per a corregir la línia de la mandíbula. En pacients que no desitgen sotmetre’s a cirurgia, l‘ús de farciments d’àcid hialurònic s’està fent cada cop més popular. Aquest farciment és eficaç i segur per a la correcció de la pèrdua de volum, amb alts índexs de satisfacció dels pacients*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* MY Mommaerts. The ideal male jaw angle--An Internet survey. J Craniomaxillofac Surg. 2016;44:381-91.
* ED Buckingham, R Glasgold, T Kontis. Volume rejuvenation of the lower third, perioral, and jawline. Facial Plast Surg. 2015;31:70-9.
* D Bertossi, M Robiony, A Lazzarotto. Nonsurgical redefinition of the chin and jawline of younger adults with a hyaluronic acid filler: Results evaluated with a grid system approach. Aesthet Surg J. 2021;41:1068-76.