Línies d’expressió

Durant l’envelliment, diferents regions facials perden col·lagen i elasticitat, provocant la flacciditat de la pell*.

La contracció muscular repetitiva condueix al desenvolupament de línies d’expressió, predominantment a les àrees glabel·lar (entrecella), frontal i periocular (potes de gall)*. Per tant, aquestes àrees han estat objectiu de tècniques de rejoveniment, entre les quals la toxina botulínica tipus A és el tractament no quirúrgic més popular a nivell mundial*.

La toxina botulínica actua com a relaxant muscular, bloquejant l’alliberació del neurotransmissor acetilcolina, un missatger clau per a les contraccions musculars, reduint o erradicant així l’aparença de les línies d’expressió*.

La popularitat dels tractaments amb toxina botulínica s’evidencia en el 80% fins al 90% dels pacients que informen estar satisfets amb el seu tractament, molts dels quals afirmen que recomanarien el tractament*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* M Simão de Aquino, A Haddad, L Masako Ferreira. Assessment of quality of life in patients who underwent minimally invasive cosmetic procedures. Aesthetic Plast Surg. 2013;37:497-503.
* A Yaworsky, S Daniels, S Tully, F Beddingfield 3rd. The impact of upper facial lines and psychological impact of crow's feet lines: content validation of the Facial Line Outcomes (FLO-11) Questionnaire. J Cosmet Dermatol. 2014;13:297-306.
* B Fink, M Prager. The effect of incobotulinumtoxin a and dermal filler treatment on perception of age, health, and attractiveness of female faces. J Clin Aesthet Dermatol. 2014;7:36-40.

* T Petrie, F Moore. Facial treatment with botulinum toxin improves attractiveness rated by self and others, and psychological wellbeing. Dermatol Surg. 2017;43:322-8.
* S Fagien, JDA Carruthers. A comprehensive review of patient-reported satisfaction with botulinum toxin type A for aesthetic procedures. Plast Reconstr Surg. 2008;122:1915-25.