Línies de titella

El principal canvi observat al terç inferior de la cara és la ptosi de la comissura labial, el que resulta en una àrea triangular deprimida a la comissura de la boca, augment del solc mentolabial, formació de línies de titella i disminució de la concavitat entre la mandíbula i el coll*.

Per corregir les línies de titella, s’infiltra àcid hialurònic des de la comissura lateral de la boca fins a la vora mandibular, farcint aquestes línies i així restablint el volum de la zona camuflant la papada *.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* GY Bae, JI Na, KC Park. Nonsurgical correction of drooping mouth corners using monophasic hyaluronic acid and incobotulinumtoxinA. J Cosmet Dermatol. 2020;19:338-45.
* SA Mess. Lower face rejuvenation with injections: Botox, Juvederm, and Kybella for marionette lines and jowls. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017;5:e1551.