Mentó

La forma i la projecció del mentó són components importants de l’aparença que afecten l’equilibri i l’harmonia facial*. 

La falta de projecció adequada del mentó denominada retrusió del mentó, pot considerar-se poc atractiva i un signe d’envelliment o personalitat dèbil*.

Els farciments biodegradables injectables poden obviar la necessitat d’una cirurgia invasiva*. Aquests farciments, entre els quals es troba l’àcid hialurònic, a diferència de la cirurgia, ofereixen un procediment senzill i no invasiu que requereix un temps d’inactivitat mínim o nul, incorre en un mínim risc i permet als metges modelar el mentó en dimensions horitzontals, transversals i verticals*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* D Bertossi, PF Galzignato, M Albanes. Chin microgenia: A clinical comparative study. Aesthetic Plast Surg. 2015;39:651-8.
* FB Naini, ANA Donaldson, F McDonald. Assessing the influence of chin prominence on perceived attractiveness in the orthognathic patient, clinician and layperson. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012;41:839-46.
* P Ogilvie, G Sattler, F Gaymans. Safe, effective chin and jaw restoration with VYC-25L hyaluronic acid injectable gel. Dermatol Surg. 2019;45:1294-303.
* JM Sykes, R Fitzgerald. Choosing the best procedure to augment the chin: Is anything better than an implant? Facial Plast Surg. 2016;32:507-12.