Farciments dèrmics

La cicatrització de l’acne és un problema cosmètic que pot afectar el 95% dels pacients amb acne i té un efecte negatiu significatiu en la qualitat de vida dels pacients*.

Entre el 80% i el 90% dels pacients amb cicatrius d’acne tenen cicatrius atròfiques en comparació amb una minoria que mostra cicatrius hipertròfiques i queloides*.

La pèrdua de col·lagen és un dels principals mecanismes implicats en la patogènia de les cicatrius postacne atròfiques. Per tant, la inducció de la producció de col·lagen és una eina prometedora per al tractament de les cicatrius atròfiques posteriors a l’acne*.

La microinjecció d’àcid hialurònic de baixa viscositat ofereix una tècnica valuosa per al tractament de cicatrius d’acne atròfiques, ja que pareix induir efectes a més llarg termini al estimular la col·lagenogènesi per fibroblasts natius*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* SY Chuah, CL Goh. The impact of post-acne scars on the quality of life among young adults in Singapore. J Cutan Aesthet Surg. 2015;8:153-8.
* GJ Goodman. Treatment of acne scarring. Int J Dermatol.2011;50:1179-94.
* WA Mahamoud, RA El Barbary, NF Ibrahim. Fractional carbon dioxide laser combined with intradermal injection of autologous platelet-rich plasma versus noncross-linked hyaluronic acid in the treatment of atrophic postacne scars: A split face study. J Cosmet Dermatol. 2020;19:1341-52.
* S Halachmi, DB Amitai, M Lapidoth. Treatment of acne scars with hyaluronic acid: an improved approach. J Drugs Dermatol. 2013;12:121-3.