Píling

Els pílings (exfoliacions químiques) consisteixen en l’aplicació d’un o més agents químics ablatius a la superfície de la pell*.

S’utilitzen per crear una lesió controlada de la pell, destruir l’epidermis (píling superficial) i part de la dermis (píling mitjà o profund), promovent la regeneració de la pell i la remodelació dels teixits*, el que millora l’aspecte i la textura de la pell tractada*.

Aquestes exfoliacions químiques s’utilitzen per tractar una varietat d’afeccions cutànies que inclouen acne vulgar, queratosi actínica o solar, melasma i cicatrius*.

Els pílings químics indueixen l’aclariment de la pigmentació dèrmica i epidèrmica, la reducció de l’eritema facial, la millora de l’acne inflamatori, disminueixen l’alçada de les cicatrius, milloren la textura i l’elasticitat de la pell, així com li proporcionen un aspecte més brillant i clar*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* AA O'Connor, PM Lowe, S Shumack.  Chemical peels: A review of current practice. Australas J Dermatol. 2018;59:171-81.
* G Kontochristopoulos, E Platsidaki. Chemical peels in active acne and acne scars. Clin Dermatol. 2017;35:179-82.
* A Kouris, E Platsidaki, C Christodoulou. Patients’ self-esteem before and after chemical peeling procedure. J Cosmet Laser Ther. 2018;20:220-2.