Farciments dèrmics

El tractament de cicatrius deprimides atròfiques amb àcid hialurònic produeixen resultats satisfactoris amb una alta satisfacció del pacient i mínims riscos*.

Proporciona una correcció no quirúrgica simple i precisa de les cicatrius atròfiques produint una millora immediata*.

L’àcid hialurònic, a més de la seva reversibilitat i la precisió de la correcció assolible, és un procediment relativament atraumàtic i fàcilment comprensible per al pacient*.

L’àcid hialurònic eleva el dèficit de la cicatriu al nivell de la pell circumdant, treballant així per anivellar la textura de la pell i millorar-ne el contorn general*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* SN Hussain, GJ Goodman, E Rahman. Treatment of a traumatic atrophic depressed scar with hyaluronic acid fillers: a case report. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017;10:285-7.
* O Artzi, S Cohen, A Koren. Dual-plane hyaluronic acid treatment for atrophic acne scars. J Cosmet Dermatol. 2020;19:69-74.
* KC Smith. Repair of acne scars with Dermicol-P35. Aesthet Surg J. 2009;29:16-8.