Toxina botulínica

Les cicatrius generalment es refereixen a anomalies en l’aparença, morfologia i histopatologia de la pell normal causades per diferents tipus de traumatismes o operacions*.

La cicatriu hipertròfica és una fibrosi excessiva de la pell que es limita a l’àrea de la lesió i retrocedeix amb el temps. La cicatriu queloide és una fibrosi excessiva de la pell que s’estén més enllà de l’àrea de la lesió i no retrocedeix*.

Atès que la toxina botulínica pot reduir la tensió a les vores de la ferida al paralitzar els músculs circumdants, s’ha informat que aquesta toxina pot prevenir la formació de cicatrius queloides*.

Les injeccions de toxina botulínica són millors que els placebos o ningun tractament per millorar l’aparença i la qualitat de les cicatrius, a més de ser segur i efectiu*.

Els pacients que reben injeccions intralesionals de toxina botulínica tenen una incidència i una intensitat de dolor significativament menor en comparació amb els pacients que reben injeccions intralesionals de corticoesteroides. A més a més, la tassa d’eficàcia augmenta significativament al grup de toxina botulínica en comparació amb el grup de corticoesteroides*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* F Bettini Rabello, C Dias Souza, JA Farina Júnior. Update on hypertrophic scar treatment. Clinics (Sao Paulo). 2014;69:565-73.
* M Bi, P Sun, D Li. Intralesional injection of botulinum toxin type A compared with intralesional injection of corticosteroid for the treatment of hypertrophic scar and keloid: A systematic review and meta-analysis. Med Sci Monit. 2019;25:2950-8.
* M El-Domyati, SK Attia, AE El-Sawy. The use of botulinum toxin-A injection for facial wrinkles: A histological and immunohistochemical evaluation. J Cosmet Dermatol. 2015;14:140-4.
* Z Qiao, H Yang, L Jin. The efficacy and safety of botulinum toxin injections in preventing postoperative scars and improving scar quality: A systematic review and meta-analysis. Aesthetic Plast Surg. 2021;45:2350-62.