Asimetria ocular

Les asimetries oculars són un motiu freqüent de consulta en reconstrucció estètica i oculoplàstica*.

Entre les tècniques actuals, les injeccions de toxina botulínica en zones hiperactives poden restablir l’equilibri muscular. A més, l’àcid hialurònic representa un nou pas en el tractament estètic de l’ull i la correcció d’anomalies de volum de la regió periorbitària. L’avantatge de combinar ambdues tècniques permet tractar les asimetries oculars alhora, amb menys riscos de complicacions i molt bons resultats*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* P Berros, A Tsirbas, P Garcia. Oculofacial contour asymmetries: Management of combined treatment with hyalurostructure and botulinum toxin injections. J Cosmet Laser Ther. 2012;14:111-6.