Lipoatròfia facial

A la lipoatròfia facial, la pèrdua de volum és deguda a l’atròfia del teixit adipós facial i la malaltia es manifesta principalment en galtes, sins i a les regions preauricular, orbitària i perioral*.

Els dèficits patològics al volum facial o dèrmic poden restaurar-se amb èxit mitjançant l’ús d’àcid hialurònic, independentment de la causa o la ubicació*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* D Kopera, Z Ivezic-Schoenfeld, IG Federspiel. Treatment of facial lipoatrophy, morphological asymmetry, or debilitating scars with the hyaluronic acid dermal filler Princess ® FILLER. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:621-8.