Fissura labial

La majoria de les opcions correctives per a la fissura labial son quirúrgiques i comencen a partir de les 10 setmanes de vida aproximadament*.  

Els procediments secundaris s’utilitzen per abordar les complicacions primerenques o els dèficits funcionals i estètics, com problemes de la parla o hipoplàsia del llavi superior*. 

Quan els pacients amb fissura labial arriben a l’adolescència, sovint s’han sotmès a 10 o més cirurgies relacionades amb defectes esteticofuncionals i molts desitgen opcions menys invasives per millorar les imperfeccions cosmètiques residuals*.

L’augment de teixit tou amb farciments injectables es pot utilitzar per abordar les consideracions estètiques de la disminució del volum i l’asimetria del llavi amb fissura. L’àcid hialurònic s’utilitza amb freqüència per realçar els llavis i està aprovat per la FDA per l’augment de teixits tous*.

Les reaccions adverses ocorren rarament i la majoria són autolimitades, dintre de les quals es troben eritema, edema i equimosis*.

Els farciments de teixit tou injectables, especialment l’àcid hialurònic, poden proporcionar un mètode mínimament invasiu per a la millora estètica en pacients amb fissura labial que desitgen una millora estètica addicional després de la reparació quirúrgica*.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* NH Robin, H Baty, J Franklin. The multidisciplinary evaluation and management of cleft lip and palate. South Med J. 2006;99:1111-20.
* JM Sykes, TT Tollefson. Management of the cleft lip deformity. Facial Plast Surg Clin North Am. 2005;13:157-67.
* ES Schweiger, CC Riddle, V Tonkovic-Capin. Successful treatment with injected hyaluronic acid in a patient with lip asymmetry after surgical correction of cleft lip. Dermatol Surg. 2008;34:717-9.
* PM Friedman, EA Mafong, ANB Kauvar. Safety data of injectable nonanimal stabilized hyaluronic acid gel for soft tissue augmentation. Dermatol Surg. 2002;28:491-4.