Hèrnia umbilical

L’hèrnia umbilical és el desenvolupament d’una falla al tancament de l’anell umbilical*. Aquest defecte a la fàscia pot variar des de diversos mil·límetres a 5 cm o més de diàmetre.

La protuberància de la pell no sempre és indicativa de la mida del defecte*.

Generalment les hèrnies umbilicals es tanquen espontàniament al voltant dels 3 a 4 anys. Bandatges de pressió o altres dispositius per mantenir l’hèrnia reduïda no milloren el procés de tancament i poden provocar irritació de la pell*.

La reparació quirúrgica de l’hèrnia umbilical es reserva per als defectes que no es tanquen espontàniament i normalment es posposa fins després dels 3 anys d’edat*.

Herniorràfia umbilical

Herniorràfia umbilical

Aschcraft´s Pediatric Surgery 6º Ed - George W. Holcomb, Patrick Murphy, Daniel J. Ostlie - ISBN: 978-1-4557-4333-9

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* P Mattei. Fundamentals of Pediatric Surgery.
* GW Holcomb, J Patrick Murphy, DJ Ostlie. Aschcraft´s Pediatric Surgery 6º Ed.
* JM Hutson, M O’Brien, SW Beasley, WJ Teague, SK King. Jones’ Clinical Paediatric Surgery 7º Ed.