Varicocele

Un varicocele és un engrandiment de les venes del plexe pampiniforme al cordó espermàtic i generalment apareix en nens majors de 12 anys o al voltant de l’inici de la pubertat.

El varicocele es veu i se sent millor quan el pacient està dret i es caracteritza per assimilar-se a una bossa de cucs. Solen ser del costat esquerre (del 80 al 90%)*.

La temperatura escrotal normal és de 33 °C (4 °C per sota de la temperatura corporal). Aquesta és la temperatura òptima per a l’espermatogènesi. La infertilitat relativa no pot avaluar-se fins al final de l’adolescència, però l’atròfia secundaria del testicle ipsilateral està ben reconeguda, i si el testicle afectat és més petit que el testicle contralateral, llavors està indicada la intervenció quirúrgica primerenca*. Una guia raonable per a la intervenció és quan hi ha una diferència de volum de 2 a 3 cc o una pèrdua de volum del 20% al testicle afectat. Una indicació relativa és si el varicocele és particularment gran o si el pacient té problemes d’autoestima*.

Varicocelectomia laparoscòpica (Tècnica de Palomo)

Varicocelectomia laparoscòpica (Tècnica de Palomo)

Operative Pediatric Surgery 7º Ed - L Spitz, AG Coran - ISBN: 978-1-4441-6501-2

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
* JM Hutson, M O’Brien, SW Beasley, WJ Teague, SK King. Jones’ Clinical Paediatric Surgery 7º Ed.
* MM Ziegler, RG Azizkhan, D von Allmen, TR Weber. Operative Pediatric Surgery 2º Ed.